Агляд змяненняў у заканадаўстве за 2015 год/ Обзор изменений в законодательстве за 2015 год

Текст на русском ниже

З 1 студзеня ўступіў у дзеянне Дэкрэт № 6 ад 28 снежня 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»

Дэкрэтам прадугледжаны больш жорсткія пакаранні за ўсе «злачынствы», звязаныя з наркотыкамі. Дэкрэтам таксама прадугледжвалася адміністрацыйная адказнасць за з’яўленне ў грамадскім месцы ў стане наркатычнага ап’янення. Але, пры ўнясенні палаткай зменаў у крымінальны кодэкс у адпаведнасці з дэкрэтам, ўжыванне наркатычных сродкаў вырашылі крыміналізаваць. Законам РБ ад 29.01.2015г. № 245-З «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов» у крымінальны кодэкс быў уведзены артыкул 328-2

 

Артыкул дае магчымасць адправіць на «хімію» на 2 гады чалавека, які ўжыў наркотык дома і выйшаў прагуляцца.
«Вайна з наркотыкамі» — гэта насамрэч вайна са спажыўцамі наркотыкаў (у тым ліку марыхуаны). Варта чакаць, што колькасць зняволеных у краіне вырасце. А вось колькасць спажыўцоў наркотыкаў наўрад ці істотна зменшыцца.
Не сакрэт, што паліцыя многіх краін любіць падкідваць актывістам наркотыкі. Мы не выключаем, што гэты метад могуць прымяніць і ў Беларусі.
Як заўжды, за кансерватыўнай «антынаркатычнай» рыторыкай хаваецца жаданне ўладаў абмежаваць правы і свабоды. Так, у адпаведнасці з тым самым дэкрэтам №6, «поставщики интернет-услуг за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, с 1 января 2016 г. обязаны обеспечивать формирование и хранение актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах в порядке, определяемом Министерством связи и информатизации». Іншымі словамі, урад абавязаў інтэрнэт-правайдэраў адсочваць, якія сайты наведваюць усе карыстальнікі інтэрнэту, і захоўваць гэтыя звесткі. У нас няма ілюзій: такое адсочванне адбывалася і раней, проста цяпер яно стала яшчэ больш відавочным і нахабным.
У дадатак, «физические лица, которым открываются либо которым открыты электронные кошельки, подлежат обязательной идентификации независимо от размеров сумм электронных денег, числящихся в таких электронных кошельках». Але неведома як гэта будзе рэгулявацца. Таму на дадзены момант не павінна быць ніякіх праблемаў з кашелькімі ў пэйпале і на астатніх камерцыйных платформах. Аднак паводле гэтага закона міліція цяпер можа рабіць афіційныя запросы у кампаніі, каб атрымаць інфармацыю аб тым ці іншым аккаўнце. Зноў жа не зразумела як будуць рэагаваць кампаніі, бо вядома, што шмат з іх ігнаруе запросы ад шматлікіх краін.

 

Антынаркатычная гістэрыя знайшла свой працяг у «Положении о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет», зацверджаным супольнай пастановай аператыўна-аналітычнага цэнтра пры прэзідэнце і міністэрства сувязі і інфарматызацыі ад 19 лютага 2015 г. Гэты дакумент вызначыў, з якой нагоды міністэрства інфармацыі можа вырашыць заблакаваць той ці іншы сайт. Сярод пераліку нагодаў для блакіроўкі сайта «материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков» займаюць нават не першае месца. Лёгка і хутка можна заблакаваць практычна любы сайт (нагоду знайсці нескладана). А вось працэдура разблакіроўкі доўгая і ўскладненая. У гэтым змаглі на сваёй шкуры пераканацца стваральнікі kyky.org.
Гэтым самым «Палажэннем» былі афіцыйна забароненыя проксі і Tor: «Государственная инспекция при выявлении интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности (прокси-серверы, анонимные сети типа Tor и другие), позволяющих пользователям интернет-услуг получать доступ к интернет-ресурсам, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, добавляет в список ограниченного доступа идентификаторы этих интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности». Пакуль што Tor у Беларусі не блакуюць і невядома кали гэта пачнецца. Як только вы заўважыце праблемы з Tor-ам, пішице нам і мы будзем спрабаваць дапамагчы. Пакуль што ні адна краіна у свеце не здолела паспяхова блакаваць Tor.

 

Мала хто ведае, што ў сакавіку 2015 г. палаткай былі ратыфікаваныя два пагадненні паміж Беларуссю і Расіяй, якія датычацца ўзаемнага парадку ўезду і выезду на тэрыторыі абедзвюх краін.
Зараз, калі ты ў спісе невыязных, проста едзеш на тэрыторыю Расіі і ўжо адтуль накіроўваешся ў трэцюю краіну. 
Пасля падпісання пагадненняў невыязныя з Беларусі не змогуць перасекчы расійскую мяжу. Тое ж самае чакае і грамадзян Расіі. Будзе ўведзены агульны банк дадзеных на грамадзян абедзвюх краін, якія маюць абмежаванні на выезд, а таксама на ўезд на тэрыторыі Расіі і Беларусі.
Пра тэрміны, у якія дадзеныя пагадненні будуць падпісаны і ўступяць у сілу, не паведамляецца.

 

Шырокі розгалас у беларускім грамадстве атрымаў дэкрэт Лукашэнкі №3 ад 2 красавіка 2015 г. «О предупреждении социального иждивенчества». Паводле канстытуцыі, такі дэкрэт павінен быў быць зацверджаны беларускім «парламентам», што і адбылося ў траўні. Але ў дзеянне ён уступіў адразу пасля апублікавання. Дэкрэт фактычна ўводзіць прымусовую працу (аблегчаны варыянт рабства) ў Беларусі. Пакараннем за нежаданне працаваць ці плаціць падатак «за тунеядство» будзе адміністрацыйны арышт. Мы загадзя лічым усіх, каго чакае такое пакаранне, палітычнымі вязнямі (ў шырокім сэнсе, усе вязні — палітычныя). Права на лайдацтва і абібоцтва — святое права чалавека. Ніхто не мусіць апраўдвацца, чаму ён выбраў неаплочваемае валанцёрства ці працу над якім-небудзь уласным вынаходніцтвам. Больш таго, улічваючы некалькі выпадкаў зняволення анархістаў з-за палітычнай актыўнасці ў гэтым годзе, дадзены закон не толькі вынішчае права анархіста не ўдзельнічаць у фінансаванні сістэмы, супраць якой ён выступае, але і робіць з палітычных актывістаў «нявольных дармаедаў», калі яны не могуць знайсці працу з-за таго, што іх імёны занадта часта з’яўляюцца на старонках праваабарончых сайтаў.

 

28 траўня Лукашэнка падпісаў закон аб амністыі. Нас не здзівіла, што амністыя была сфармуляваная так, каб не распаўсюдзіцца ні на каго з палітвязняў.

 

Як бачым, і ў 2015 годзе змены ў заканадаўстве «сістэмы РБ» былі не да лепшага. Працягваецца шматгадовая тэндэнцыя скасавання правоў людзей, якім не пашанцавала жыць у межах РБ, і пашырэння ўмяшальніцтва дзяржавы ў прыватнае жыццё.

С 1 января вступил в действие Декрет № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».
Декретом предусмотрено ужесточение наказания за все «преступления», связанные с наркотиками. Декретом также предусматривалась административная ответственность за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения. Но, при внесении палаткой изменений в уголовный кодекс в соответствии с декретом, употребление наркотических средств решили криминализировать. Законом РБ от 29.01.2015г. № 245-З «О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средства, психотропных вещества, их прекурсоров или аналогов» в уголовный кодекс была введена статья 328-2.
Статья дает возможность отправить на «химию» на 2 года человека, который употребил наркотик дома и вышел прогуляться.
«Война с наркотиками» — это на самом деле война с потребителями наркотиков (в том числе марихуаны). Следует ожидать, что количество заключенных в стране вырастет. А вот количество потребителей наркотико ввряд ли существенно уменьшится.
Не секрет, что полиция многих стран любит подбрасывать активистам наркотики. Мы не исключаем, что этот метод могут применить и в Беларуси.
Как всегда, за консервативной «антинаркотической» риторикой скрывается желание властей ограничить права и свободы. Так, в соответствии с тем же декретом №6, «поставщики интернет-услуг за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством, с 1 января 2016 г. обязаны обеспечивать формирование и хранение актуальных сведений о посещаемых пользователями интернет-услуг информационных ресурсах в порядке, определяемом Министерством связи и информатизации». Другими словами, правительство обязало интернет-провайдеров отслеживать, какие сайты посещают все пользователи интернета, и хранить эти сведения. У нас нет иллюзий: такое отслеживание происходило и раньше, просто теперь оно стало еще более очевидным и наглым.
Вдобавок, «физические лица, которым открываются либо которым открыты электронные кошельки, подлежат обязательной идентификации независимо от размеров сумм электронных денег, числящихся в таких электронных кошельках». Но неизвестно как это будет регулироваться. Поэтому на данный момент не должно быть никаких проблем с кошельками в пэйпале и на остальных коммерческих платформах. Однако согласно этому закону милиция сейчас может делать официальные запросы в компании, чтобы получить информацию о том или ином аккаунте. Опять же непонятно как будут реагировать компании, так как известно, что многие из них игнорирует запросы от многих стран.
Антинаркотическая истерия нашла свое продолжение в «Положении о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет», утвержденным совместным постановлением оперативно-аналитического центра при президенте и министерства связи и информатизации от 19 февраля 2015 года. Этот документ определил, по какой причине министерство информации может решить заблокировать тот или иной сайт. Среди перечня поводов для блокировки сайта «материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков» занимают даже не первое место. Легко и быстро можно заблокировать практически любой сайт (повод найти несложно). А вот процедура разблокировки длинная и усложненная. В этом смогли на своей шкуре убедиться создатели kyky.org.
Этим самым «Положением» были официально запрещены прокси и Tor: «Государственная инспекция при выявлении интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности (прокси-серверы, анонимные сети типа Tor и другие), позволяющих пользователя минтернет-услуг получать доступ к интернет-ресурсам, идентификаторы которых включены в список ограниченного доступа, добавляет в список ограниченного доступа идентификаторы этих интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности». Пока что Tor в Беларуси не блокируют и не известно когда это начнется. Как только вы заметите проблемы с Tor-ом, пишите нам и мы будем пытаться помочь. Пока что ни одна страна в мире не смогла успешно блокировать Tor.
Мало кто знает, что в марте 2015 года палаткой были ратифицированы два соглашения между Беларусью и Россией, касающиеся взаимного порядка въезда и выезда на территории обеих стран.
Сейчас, если ты в списке невыездных, просто едешь на территорию России и уже оттуда направляешься в третью страну.
После подписания соглашений невыездные из Беларуси не смогут пересечь российскую границу. То же самое ожидает и граждан России. Будет введен общий банк данных на граждан обеих стран, имеющих ограничения на выезд, а также на въезд на территории России и Беларуси.
О сроках, в которые данные соглашения будут подписаны и вступят в силу, не сообщается.
Широкий резонанс в белорусском обществе получил Декрет Лукашенко №3 от 2 апреля 2015 г. «О предупреждении социального иждивенчества». Согласно конституции, такой документ должен был быть утвержден белорусским «парламентом», что ипроизошло в мае. Но в действие он вступил сразу после опубликования. Декрет фактически вводит принудительный труд (облегченный вариант рабства) в Беларуси. Наказанием за нежелание работать или платить налог «за тунеядство» будет административный арест. Мы заранее считаем всех, кого ждет такое наказание, политическими заключенными (в широком смысле, все заключенные — политические). Право на безделье — святое право человека. Никто не должен оправдываться, почему он выбрал неоплачиваемое волонтерство или работу над каким-либо собственным изобретением. Более того, учитывая несколько случаев заключения анархистов из-за политической активности в этом году, данный закон не только истребляет право анархиста не участвовать в финансировании системы, против которой он выступает, но и делает из политических активистов «несвободных дармоедов»,если они не могут найти работу из-за того, что их имена слишком часто появляются на страницах правозащитных сайтов.
28 мая Лукашенко подписал закон об амнистии. Нас не удивило, что амнистия была сформулирована так, чтобы не распространиться ни на кого из политзаключенных.
Как видим, и в 2015 году изменения в законодательстве «системы РБ» были не к лучшему. Продолжается многолетняя тенденция упразднения прав людей, которым не повезло жить в пределах РБ, и расширения вмешательства государства в частную жизнь.

3 thoughts to “Агляд змяненняў у заканадаўстве за 2015 год/ Обзор изменений в законодательстве за 2015 год”

  1. Теперь все статьи будут на двух языка? Может удобне сделать переключатель там же где и переключательна англ. язык, а то ведь слишком много текста, неудобно…

    1. Оригинал был на беларуском, но мы подумали, что информация будет интересна и не жителям Беларуси, поэтому перевели.
      Пока не планируем дублировать все новости на двух языках, поэтому кнопка пока подождет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *